X
GO

Aanmelden voor latere instroom

Uw kind aanmelden voor latere instroom in klas 8 of 9 van schooljaar 2024/2025 is vanaf nu mogelijk. Leerlingen aanmelden kan tot en met vrijdag 17 mei 2024 via de e-mail. In de bijgevoegde brief vind u de benodigde informatie. U vindt hier ook een link naar het onderwijskundig rapport.Heeft u aanvullende vragen over latere instroom? Lees dan graag eerst onze veelgestelde vragen pagina.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via ons e-mailadres: aanmelding@svszeist.nl.

 

Latere instroom is in sommige gevallen mogelijk.

a. Wanneer is latere instroom mogelijk?

Leerlingen die willen instromen moeten in alle gevallen voldoen aan de instroomcriteria.

Later instromen bij het voldoen aan de instroomcriteria is in de volgende gevallen mogelijk voor leerlingen die op dat moment al op een vrijeschool zitten:

 • Bij een verhuizing van een leerling die op dat moment al op een vrijeschool zit en zich aanmeldt voor klas 8 of 9, als er plek is op het niveau van de leerling;
 • Wanneer een leerling verhuist, op dat moment al op een vrijeschool zit en zich aan wil melden voor klas 10 of hoger, moet er individueel gekeken worden of toelating passend is.

Later instromen bij het voldoen aan de instroomcriteria is in de volgende gevallen mogelijk voor leerlingen die op dat moment niet op een vrijeschool zitten:

 • Aan het begin van klas 8 (klas 2) als er plek is op het niveau van de leerling;
 • Aan het begin van klas 9 (klas 3) als er plek is op het niveau van de leerling;

 

b. Wanneer is latere instroom niet mogelijk?

 • Wij nemen geen leerlingen aan tijdens een lopend schooljaar, behalve bij een verhuizing van een leerling van een andere vrijeschool. Er wordt dan in samenspraak gekeken naar het beste moment voor instroom;
 • Wij nemen geen leerlingen aan vanaf klas 10 (klas 4) die niet op dat moment al op een vrijeschool zitten;
 • We nemen geen leerlingen aan als er geen plek is op het betreffende niveau;
 • We nemen geen leerlingen aan die niet voldoen aan de instroomcriteria.

 

c. Hoe meld ik een leerling aan voor latere instroom en wat gebeurt er daarna?

 • De aanmelding moet uiterlijk op 17 mei bij ons binnen zijn.
 • Na 17 mei worden er geen aanmeldingen meer in behandeling genomen;
 • Mocht er plek zijn en voldoet een leerling aan de instroomcriteria, dan zullen we u en de leerling uitnodigen voor een gesprek om te kijken of wij de juiste plek kunnen zijn voor de leerling;
 • Bij meerdere aanmeldingen die voldoen aan de instroomcriteria en te weinig plekken, zal er geloot worden;
 • U krijgt in de laatste schoolweek van het lopende schooljaar bericht over of de leerling is toegelaten of niet.

 

d. Instroomcriteria

De leerling voldoet aan onderstaand beeld:

 1. De leerling en ouder(s)/verzorger(s) weten wat het vrijeschoolonderwijs inhoudt en kiezen bewust voor deze vorm van onderwijs: zij zijn bereid om ook de extra tijd en inspanning die het vrijeschoolprogramma vraagt te leveren;
 2. De leeftijd en/of ontwikkeling van de leerling past bij de ontwikkelingsstof van de klas van instroom (vanwege de specifiek leeftijdsgebonden opbouw van het leerplan van de vrije school);
 3. De leerling heeft ten minste een vmbo-t uitstroomprofiel;
 4. De leerling kan minimaal een gemiddeld tempo van werken aan; immers in de 3-jarige brugklas zitten mavo, havo en vwo bij elkaar;
 5. Mogelijk beperkte vermogens op het ene gebied, worden gecompenseerd door sterkere vermogens op een ander gebied;
 6. De leerling kan zelfstandig schoolwerk plannen, structureren en organiseren; er wordt minder gebruik gemaakt van boeken en methodes dan op andere scholen;
 7. De leerling kan in klassen- en schoolverband goed mee in de routine van afspraken (op tijd zijn, agenda bijhouden, schoolspullen bij zich hebben, lesroosters lezen, schoolregels naleven);
 8. Bij leer-, gedrags- of sociale problematiek moet individueel worden bezien of de school kan voorzien in de onderwijs- & ondersteuningsbehoefte van de leerling. Bij meervoudige problematiek zullen wij negatief adviseren.
 1. De leerling moet voor alle vakken voldoende resultaat hebben geboekt op het laatste rapport.
 2. De leerling mag niet zijn blijven zitten, of in het lopende schooljaar gaan blijven zitten, binnen het niveau dat op dat moment gevolgd wordt.
 3. Het onderwijskundig rapport (OKR) van de toeleverende school moet door ons als in orde worden beoordeeld.