X
GO

Cambridge English

Naar aanleiding van een toenemende vraag naar extra aandacht voor de Engelse taal in het onderwijs, is er de mogelijkheid tot het volgen van een meerjarige cursus Cambridge Engels op onze school.

Naast onze reguliere lessen Engels, kunnen leerlingen de Engelse taal ook op een hoger en intensiever niveau leren. Binnen een aparte leerlijn Cambridge English kunnen de leerlingen internationaal erkende Cambridge Certificates behalen.

Veel leerlingen zullen later op plaatsen terecht komen waar Engels de voertaal is. Bijvoorbeeld tijdens stages of studies in het buitenland, maar ook op Nederlandse universiteiten neemt Engels een steeds belangrijkere plaats in. Natuurlijk is vaardigheid in Engels op hoog niveau daarbij een groot voordeel. Door het aanbieden van een programma Cambridge English, biedt de Stichtse Vrije School onze leerlingen de kans om het Engels op hoog niveau te leren beheersen.

Leerlingen die graag wat meer willen, kunnen door het Cambridge-programma extra worden uitgedaagd.

Cambridge Assessment: English heeft examens Engelse taalvaardigheid ontwikkeld die internationaal gelden als standaard. De bijbehorende diploma’s worden Cambridge Certificates genoemd. De bekendste diploma’s zijn het zogenaamde Cambridge English: B2 First, Cambridge English: C1 Advanced en  Cambridge English: C2 Proficiency. Omdat het niveau van de examens de vwo-eindtermen overstijgt, vormen de Cambridge-certificaten een waardevolle aanvulling op het schooldiploma.

Cambridge English: Assessment neemt in samenwerking met de British Council de correctie en beoordeling van de internationaal erkende toetsen voor hun rekening. In de afsluitende examens worden leerlingen getoetst op: leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid en op hun kennis van grammaticale structuren en idioom. Het niveau van de examens is hoog.

Info en aanmelden Cambridge Engels: