X
GO

Onderwijsniveaus

De Stichtse Vrije School is een school met examenafsluitingen op mavo-, havo- en vwo-niveau. De eerste twee klassen (de middenbouw) bestaan uit heterogene lesgroepen.

Dit is vergelijkbaar met een verlengde brugklas. Ook in de negende klas (derde leerjaar) wordt in de meeste lessen nog aan gemengde niveaus lesgegeven, maar hier wordt ook al meer gedifferentieerd op groepsniveau.

Sinds schooljaar 2022-2023 is er een werkgroep opgericht die zich ten doel heeft gesteld om de positie en ontwikkeling van de mavo geïndiceerde leerlingen te verstevigen. Hiervoor hebben wij een subsidie gekregen. Deze wordt ingezet voor de ontwikkeling van beleid en scholing van docenten. Voor meer informatie kunt u terecht bij Marieke van Eendenburg m.vaneendenburg@svszeist.nl.

Zie verder bij inrichting van het onderwijs

Daarnaast is er een aparte stroom waar al direct in kleinere groepen les gegeven wordt aan leerlingen die baat hebben bij een andere lesaanpak. Dit is de Tobiasstroom. De Tobiasstroom is gevestigd in een eigen gebouw aan de Lorentzlaan 16 en biedt leerwegondersteunend onderwijs.