X
GO

Onderwijsniveaus

De Stichtse Vrije School is een school met examenafsluitingen op mavo-, havo- en vwo-niveau. De eerste twee klassen (de middenbouw) bestaan uit heterogene lesgroepen.

Dit is vergelijkbaar met een verlengde brugklas. Ook in de negende klas (derde leerjaar) wordt in de meeste lessen nog aan gemengde niveaus lesgegeven, maar hier wordt ook al meer gedifferentieerd op groepsniveau.

Zie verder bij inrichting van het onderwijs

Daarnaast is er een aparte stroom waar al direct in kleinere groepen les gegeven wordt aan leerlingen die baat hebben bij een andere lesaanpak. Dit is de Tobiasstroom. De Tobiasstroom is gevestigd in een eigen gebouw aan de Lorentzlaan 16 en biedt leerwegondersteunend onderwijs.